Introduktion

En MyAgroVision konto kan bruges som en organisationskonto i MSM hvor det er den primære konto og kan styres af en administrator. En organisationskonto kan tilføje medarbejdere og dele specifikke besætningers data med medarbejderne. 


Tilføj medarbejdere

For at tilføje medarbejdere til en organisation skal du logge ind på My.AgroVision.com og fra startskærmen klikke på knappen "Organisation" i venstre side af skærmen. Se på billedet herunder:


 


Tryk på "+"-knappen øverst midt på skærmen og et nyt billede åbner:

 


Indtast mail adressen på den medarbejder du ønsker at tilføje, klik herefter på "Bekræft". Der vil nu blive sendt en invitations mail til adressen. Hvis der allerede er oprettet en MyAgroVision konto på denne mail vil der blive sendt en mail med information om at personen er blevet tilføjet til organisationen. Hvis der ikke allerede er oprettet en MyAgroVision konto på mailen, så vil der blive sendt et link med mailen hvor der så kan oprettes et kodeord. 


Del besætningers data med en medarbejder


Når en medarbejder er blevet tilføjet er det nu muligt at tildele personen adgang til at se specifikke besætningers data. Klik på ikonet "Tilladelser" i venstre side af skærmen, vist i den røde cirkel på billedet herunder:

 


 

Der vises nu en liste over alle de besætninger der deler data med din organisation. 


Find den besætning hvor du ønsker at dele data med en medarbejder og tryk på ikonet "Del" i venstre side ud for besætningen. En liste over medarbejdere kommer frem, sæt flueben ud for de medarbejdere der skal have adgang til besætningens data. 


Dette kan gentages for alle besætningerne, så dine medarbejdere for adgang til besætningernes data.