Beskrivelse


Denne indikator tæller faringerne i den valgte periode og frafiltrerer antallet af søer, der har haft mindre end 11 levendefødte pattegrise. Indikatoren er vist som % af faringer og derfor bliver antallet af søer, der har fået mindre end 11 levendefødte pattegrise, divideret med det samlede antal faringer i den valgte periode.
Beregning


Antallet af søer, der har fået mindre end 11 levendefødte pattegrise pr. kuld divideret med det samlede antal faringer i den valgte periode.