Beskrivelse:


Denne indikator viser procentdelen af grise, der er døde før fravænning. Det samlede antal pattegrise, der er døde i perioden faring til fravænning, divideres med det samlede antal levendefødte pattegrise fra de samme søer.
Beregning:


Antallet af døde pattegrise divideret med antallet af levende fødte pattegrise i samme periode *100