Introduktion


I denne artikel finder du en komplet beskrivelse af hvordan du arbejder med MSM.


Startsiden i MSM


På billedet herunder ser du startskærmen i MSM Sows. Til venstre finder du besætningerne hvis data du har adgang til, som dine oprettede egenskaber, som du kan bruge til at sortere i besætningerne. I midten finder du alle de rapporter du har adgang til. 

 

  

Beskrivelse af rapporterne

 • Kuld: Her ser du nøgletal inddelt i kuldnummer.
 • Periode oversigt: Her ser du nøgletal opdelt på periode, dette kan være år, kvartal, måned og uge.
 • Sammenlign: Her kan du sammenligne de udvalgte besætninger.
 • Løbning: Her finder du nøgletal relateret til løbning.
 • Faring: Her finder du nøgletal relateret til faring.
 • Fravænning: Her finder du nøgletal relateret til fravænning.
 • Afgang: Her finder du nøgletal omhandlende afgange i besætningerne. Dette både for søer og pattegrise.


Som standard er alle besætninger valgt. Hvis du ønsker at have en anden udvælgelse kan du med musen udvælge. Hvis du ønsker at vælge flere besætninger skal du holde CTRL-tasten nede samtidig med, at du vælger besætningerne.

  

  

På billedet herunder kan du se de ikoner der er i toppen af skærmen:

 

 

 • Huset: Når du klikker på dette ikon kommer du tilbage til startsiden i MSM Sows.
 • Spørgsmålstegnet: Når du klikker på dette ikon kommer du ind på hjælpeportalen.
 • Lup: Når du klikker på dette ikon kan du søge efter besætninger.
 • Besætningsudvælgelse: Her kan du vælge en eller flere besætninger.


Sådan bruger du "Menu og filter"-funktionen


Åben den ønskede rapport, i dette eksempel er det rapporten "Kuld". Funktionaliteten af "Menu og filter" er den samme i alle rapporterne i MSM Sows.

 

 

For at åbne "Menu og filter klikker du på pilen i toppen af bjælken i højre side. Herefter åbner menuen sig og du ser de forskellige muligheder.

 

 

Herunder finder du en beskrivelse af de forskellige funktioner der er i "Menu og filter". Når du ændrer på filtrene vil disse blive gemt og brugt i de andre rapporter indtil de ændres igen. 


Den første mulighed du har er at vælge hvilke kuld du gerne vil se resultaterne for. Du kan enten taste tallene i felterne eller bruge slideren. 

 

 

Næste mulighed er en filtrering på periode. Som standard er den sat til at være de sidste 3 måneder. Du kan enten vælge en af de andre faste muligheder eller vælge "Brugerdefineret" og indtaste din egen periode. 

 

 

Det er også muligt at filtrere på besætningernes egenskaber, som du selv har opsat. Hvis du ønsker at vælge flere egenskaber skal du trykker på CTRL-tasten samtidig med at du bruger musen til at vælge de ønskede egenskaber. 


I bunden finder du knapper. Disse fører dig til underliggende rapporter som omhandler det samme. De muligheder der er i "Menu og filter" er forskellig fra rapport til rapport. 

 

 

Benchmark funktionen


I MSM Sows er det muligt at sammenligne besætninger og grupper af besætninger med udvalgte benchmarks. På billedet herunder kan "Benchmark rapporten" ses. Ude i "Menu og filter" kan du se at der er en ekstra filtermulighed kaldet "Benchmark(s)".

 

 

Benchmark filtret er tilgængelig på følgende rapporter:

 • Kuld oversigt 
 • Periode oversigt 
 • Løbnings-, farings- og fravænningsanalysen
 • Benchmark rapporten

Dine benchmarks sættes op i "Pigs Monitor". Her finder du guiden til denne: Start guide Pigs Monitor.


Samlede resultater og individuelle resultater


Hvis du har valgt flere besætninger kan du i flere af graferne se resultaterne for hver besætning eller som et gennemsnit over alle besætninger. 


På billederne herunder er flere besætninger valgt og du ser resultaterne samlet for alle besætninger. Ved at klikke på ikonet, markeret med den røde firkant, kan du se resultaterne for hver besætning.

 

 

Når der trykkes på ikonet kommer billedet herunder frem, hvor det ses at resultaterne nu vises for hver besætning i stedet for et samlet resultat. Hvis du igen trykker på ikonet vises resultaterne samlet igen.

 

 

Interaktion mellem grafer


MSM Sows er et interaktivt værktøj. Flere af graferne er koblet, så når der trykkes på en graf ændres en anden graf også. Herunder finder du et eksempel på dette.


På billedet herunder ses faringsprocenten som et gennemsnit i de udvalgte besætninger. I toppen af billedet er det faringsprocentens udvikling over en periode og i bunden er det faringsprocent for hvert kuldnummer. 

 

 

Hvis du klikker på kuldnummer 2 kan du se at graferne ændres. Nu er den øverste graf filtreret ud så den viser faringsprocenten for kuldnummer 2 i perioden. Hvis du igen klikker på kuldnummer 2, så ændres grafen igen og alle kuld inddrages nu i grafen. Det samme kan gøres på grafen ovenover. Hvis du klikker på en af perioderne, så viser den fordelingen af kuld.