Kuvaus:

Tämä kertoo kaikkien tiineytysten lukumäärän valitulla jaksolla, pois lukien tuplaukset.


Laskentaperuste:

Tiineytysten määrä jaksolla miinus tuplauksien määrä (eli tiineytykset, jotka on tehty samana tai 1-3 päivää ensimmäisen tiineytyksen jälkeen).