Melkproductie = Optelling van melkproductie gemeten door de melkmeters, inclusief separatiemelk (bv. biest, penicelline)


Overige tijd = 24 uur - totale melktijd.