Rekenregels / Kengetallen

Trend kudde prestaties: berekening van melkproductie
Melkproductie = Optelling van 24 uurs productie per koe, inclusief separatiemelk (bv. biest, penicelline)
Vr, 23 Jul, 2021 at 4:51 PM
Robotprestaties: berekening van melkproductie en overige tijd
Melkproductie = Optelling van melkproductie gemeten door de melkmeters, inclusief separatiemelk (bv. biest, penicelline) Overige tijd = 24 uur - totale ...
Do, 9 Sep, 2021 at 2:36 PM
Weigeringen en Mislukkingen: verschil per robotmerk
Niet elk robotmerk registreert weigeringen en mislukkingen. Lely en GEA registreren wel weigeringen en mislukkingen maar Delaval, Boumatic en Fullwood en SA...
Vr, 23 Jul, 2021 at 4:51 PM
Berekening van krachtvoergift en krachtvoeropname
Krachvoergift = Hoeveelheid geprogrammeerd voer in de robot. (De krachtvoergift kan afwijken van het berekent advies door de op en afbouw begrenzingen en de...
Do, 9 Sep, 2021 at 2:54 PM
Melkingen per uur: berekening van de overige tijd
Overige tijd = 24 uur - totale melktijd
Do, 9 Sep, 2021 at 2:46 PM