Wprowadzenie

 

Jeżeli mamy udostępnić dane firmie Topigs Norsvin, można to skonfigurować w MyAgroVision poprzez opcję pozwolenia.

 

Opis celu wykorzystania danych 

• Dane loch 

• Topigs Norsvin Poland 

• Cel: celem jest zebranie danych, aby Topigs Norsvin Polska mogło je przeanalizować w celu zapewnienia wskazówek biznesowych i w ten sposób wsparcia klientów. Topigs Norsvin Polska będzie również wykorzystywać dane do celów zanonimizowanych wartości referencyjnych i do celów porównawczych. 

• Topigs Norsvin Polska będzie przechowywać dane przez czas nieokreślony. 

• Topigs Norsvin Polska będzie wykorzystywać dane wyłącznie zgodnie z celem.

 

Sposób udostępniania danych

 

Hodowca musi zalogować się do MyAgroVision i przejść do uprawnień w lewym dolnym rogu ekranu, co pokazuje strzałka na poniższym obrazku.

 

 

 

Następnym krokiem jest kliknięcie ikony plusa, a następnie wybranie, jakie uprawnienia mają być udostępnione i jakiej organizacji udostępnić dane.

 

 

 

Wybieramy „Raport dane loch” i klikamy Następny.

Jeżeli opcja „Raport dane loch” nie jest dostępna, prosimy o kontakt z support@pigvision.com, z podaniem swojego konta w wiadomości lub kontakt z konsultantem Topigs Norsvin.

 

 

 

Wyszukujemy Topigs Norsvin i klikamy logo, po czym klikamy Następny.

 

 

 

Wybieramy uprawnienia, a następnie klikamy Zapisz.

 

 

 

 

Kiedy uprawnienia zostaną przydzielone, dane zostaną do Topigs Norsvin. Zawsze można także sprawdzić i usunąć swoje uprawnienia.

 

Zakończenie udostępniania danych

Aby usunąć uprawnienia, należy kliknąć przycisk typu danych oznaczony strzałką. 

  

 

 

Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zaprzestania udostępniania danych. Po zaakceptowaniu i odświeżeniu ekranu linia zniknie, a dane nie będą już udostępniane wybranej firmie. 

 

 

Jeśli nie masz konta MyAgroVision lub nie masz danych ze swojego gospodarstwa w MyAgroVision, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w linku poniżej, aby założyć konto MyAgroVision i uzyskać dane w MyAgroVision. 

 

Instrukcja obsługi Monitora Produkcji