Kuvaus

Tämä tunnusluku näyttää porsineiden ensikoiden kokonaismäärän prosenttina valitulla ajanjaksolla.


Laskentasääntö

Ensikko porsimisten lukumäärä jaettuna porsimisten kokonaismäärällä valitulla ajanjaksolla