Wprowadzenie

 

Aby rozpocząć korzystanie z Pulpitu Lochy, należy zalogować się i wysłać dane z PigVision Online, PigManager Everywhere lub FARM Everywhere do MyAgroVision. W poniższym opisie wyjaśniamy jak wprowadzić dane do MyAgroVision. Po wprowadzeniu danych do MyAgroVision automatycznie uzyskuje się dostęp do panelu kontrolnego (jest on bezpłatny). Można także udostępniać dane podmiotom trzecim.

 

Uwaga: Wyniki tygodniowe są obliczane dla okresów od poniedziałku do niedzieli, dlatego też liczby mogą się różnić od tych w programie PigVision, jeśli masz grupy krycia ustawione są w inny sposób. 

 

Wysyłanie danych do MyAgroVision

 

Poniższe linki, zawierają informacje jak nawiązać połączenie z MyAgroVision i przekazać dane:

 

Wysyłanie danych z PigVisionWysyłanie danych z PigVision do MyAgroVision

 

Wysyłanie danych z FARM EverywhereWysyłanie danych z FARM Everywhere do MyAgroVision

 

Wysyłanie danych z PigManager Everywhere: Wysyłanie danych z PigManager Everywhere do MyAgroVision 

 

Wykonując powyższy krok, należy upewnić się, że mamy konto MyAgroVision i że dane są wysyłane do MyAgroVision. Dane będą przetwarzane przez noc i po tym czasie będzie można zacząć korzystać z raportów i ewentualnie udostępniać dane. Robi się to logując się do MyAgroVision.com

 

Po zalogowaniu się do MyAgroVision widzimy stronę zatytułowaną Raporty, na której widoczne są kafelki dla każdego z dostępnych raportów. Bezpłatne raporty to: Pulpit Lochy, Monitor Produkcji i Monitor Grup Krycia.

 

Używanie Pulpitu Lochy

 

Po kliknięciu na poniższy kafelek ekran otworzy się w nowej karcie przeglądarki. Raport ma widok jednej strony, na której pokazany jest aktualny stan gospodarstwa w ciągu ostatnich kilku tygodni. Po lewej stronie umieszczono 4 wykresy słupkowe ze wskaźnikami dotyczącymi krycia, oproszenie i odsadzania w ciągu ostatnich tygodni, w tym linię docelową, którą można ustawić samodzielnie (w dalszej części artykułu opisano, jak to zrobić). Po prawej stronie tabela z kroczącymi wartościami ostatnich tygodni, ze stałą listą wskaźników. Na końcu wiersza dla każdego wskaźnika pokazano docelową wartością tygodniową. Cztery wskaźniki są kolorowe w zależności od realizacji założonego celu.

 

 

 

Jak ustawić cele na gospodarstwo

 

Po zalogowaniu się do MyAgroVision widoczna jest strona zatytułowana Raporty, na której znajdują się kafelki dla każdego raportu.

 

 

 

Aby skonfigurować cele należy przejść do ekranu ustawień z poziomu raportu. Klikamy ikonę koła zębatego w lewym dolnym rogu. 

 

 

Tutaj wybieramy punkt Cele.

 

 

Pojawi się poniższy ekran, tutaj wpisuje się wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników (nie ma potrzeby wypełniania jej dla wszystkich). Po zakończeniu klikamy Zapisz, a cele zostaną zapisane. Istnieje możliwość ich późniejszej zmiany.

 

Co 15 minut odświeżany jest zbiór danych, w którym zapisywane są wartości docelowe. Więc zmiana wartości docelowej wskaźnika jest widoczna po 15 minutach.

 

 

Po wprowadzeniu celów i zaktualizowaniu danych na pulpicie nawigacyjnym będzie przegląd z określonymi celami, który pomoże monitorować wyniki gospodarstwa.