Introduktion

For at kunne anvende Dashboard, skal der sendes data fra PigVision Online til MyAgroVision. I nedenstående beskrivelse vises, hvordan du får data videresendt. Når dine data er sendt til MyAgroVision, vil du automatisk for adgang til Dashboardet, uden meromkostninger. Du har også mulighed for at dele data med tredjepart. 

Send data til MyAgroVision

For at ovenstående kan lade sig gøre, skal du have en MyAgroVision konto og du skal sikre dig, at du videresender data. 

Nedenstående finder du et link til at oprette en My.AgroVision konto og til at oprette en forbindelse til MyAgroVision, så du kan videresende dine data. 

Send data fra PigVision

Data vil blive overført om natten og efter dette, kan du anvende rapporterne samt du kan dele med tredjepart. 

Find rapporterne via linket Login (agrovision.com) og log ind.  

Når du er logget ind på MyAgroVision kan du i venstre side klikke på ”Rapporter”. Her vises de forskellige rapporter, Produktionsmonitor, Løbegruppemonitor samt Dashboard søer, som alle er gratis tilgængelige. 

billede

Brug af Dashboard søer

Når du klikker på Dashboard Søer, åbnes en ny fane i din browser. Rapporten er en 1 sides visning, hvor du direkte kan se den aktuelle status over de seneste par uger på din besætning. 

I venstre side findes 4 grafer med indikatorer over løbning, faring og fravænning for de seneste 6 uger samt en målgraf, som du selv kan opsætte (se senere hvordan). 

I højre sidefindes en tabel med faste indikatorer samt dine mål. Denne løber over 6 uger og de fire af dem er farvet, baseret på dine mål. 

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

Opsætning af egne måltal for hver enkelt besætning

Når du er logget ind på My.AgroVision.com finder du siden med de forskellige rapporter igen. 

billede

 

Her klikker du på ikonet med tandhjulet i øverste venstre hjørne, som er adgangen til opsætningen. 

Et billede, der indeholder cirkel, symbol, design

Automatisk genereret beskrivelse


Et nyt vindue kommer frem, hvor du klikker på fanen ”Dashboard” 


Nedenstående billede vil vises og her kan du udfylde dine enkelte mål for de forskellige nøgletal. Det er helt op til dig selv, om du vil udfylde alle.

 Når du er færdig, klikker du ”Ok”, hvorefter målene er gemt. Du kan altid gå ind igen og ændre tallene. 

 

Når du har oprettet dine mål, vil der gå 15 minutter før de bliver synlige på dashboardet.